W dzisiejszych czasach dużo mówi się o ekologii i działaniach proekologicznych – żyjemy ze świadomością wszechobecnych zanieczyszczeń środowiska, które mają niemały wpływ na nasze zdrowie. Nadszedł jednak moment, w którym częściej łagodzimy skutki, niż zapobiegamy poważnym niebezpieczeństwom. O jakich zanieczyszczeniach mowa? Przede wszystkim powietrza, choć nie tylko, ponieważ równie szkodliwa dla organizmu jest zainfekowana woda. Warto sobie uświadomić, że różne zanieczyszczenia mogą mieć różne źródła i różne skutki – zagadnieniom zanieczyszczeń i ich realnym wpływem na zdrowie przyjrzymy się w poniższym artykule.

Powietrze w Europie – fakty


Jakość powietrza w Europie nieco się poprawiła przez ostatnie dziesięciolecie, ale fakty są nieubłagane – nadal nie jest dobrze, a powietrze wciąż szkodzi naszemu zdrowiu i środowisku naturalnemu. W szczególności niebezpieczne są zanieczyszczenie pyłem zawieszonym i ozonem – stwarza to naprawdę poważne zagrożenie dla zdrowia, wyraźnie wpływa na jakość codziennej egzystencji i obniża średnią długość życia ludzi.

Zanieczyszczenia – spis najpoważniejszych

Do zanieczyszczeń, o których możemy mówić w dzisiejszych czasach, należą zanieczyszczenia:
pyłem zawieszonym, czyli cząstkami soli morskiej, pyłu, skroplonymi cząstkami poszczególnych substancji chemicznych czy węgla typu black carbon unoszącymi się w powietrzu;
ozonem (w warstwie przyziemnej) – ozon jako produkt reakcji chemicznych inicjowanych pod wpływem światła słonecznego z udziałem emitowanych do powietrza zanieczyszczeń przyczynia się do wielu infekcji i problemów zdrowotnych; mają tu wpływ zanieczyszczenia związane z transportem, uwalniane podczas wydobywania gazu ziemnego czy pochodzące ze składowisk odpadów;
dwutlenkiem azotu – to produkt procesu spalania zachodzącego np. w silnikach samochodowych czy elektrowniach;
dwutlenkiem siarki – jest on emitowany podczas spalania n potrzeby transportu, emitują go również wulkany;
benzo(a)piren (B(a)P) – powstaje w procesie niecałkowitego spalania paliw, przede wszystkim jako produkt spalania drewna i opadów, jest też emitowany z pojazdów.

Wpływ na zdrowie

O jakich (niekorzystnych) skutkach zdrowotnych mówimy? Przede wszystkim o różnych chorobach cywilizacyjnych i poważnych dolegliwościach obniżających komfort codziennej egzystencji. Można tu wskazać jakże często spotykany ból głowy i bolesne migreny, a w skrajnych przypadkach nawet zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto zanieczyszczenia ozonem, pyłem zawieszonym, benzo(a)pirenem (B(a)P), dwutlenkiem siarki i azotu skutkują problemami z oddychaniem i podrażnieniami oczu, nosa i gardła. Zanieczyszczenia skutkują chorobami układu krążenia (bardzo niebezpiecznymi dla pracy serca), wpływają na krew, pracę wątroby i śledziony, a także układ rozrodczy. Poważne problemy zdrowotne wywołane zanieczyszczeniami sprowadzają się też do obniżonej wydajności płuc. Coraz więcej osób zmaga się z astmą i przewlekłą chorobą obturacyjną płuc, a także licznymi podrażnieniami i infekcjami.